Book Creator

Гродото Пајче

by Marija Mihajlovska

Pages 2 and 3 of 15

Адаптација на лектира за следна
учебна година II одд

,,Грдото пајче,,
од Ханс Кристијан Андерсен
Loading...
Карактеристики на ученикот:

- ученик со аутистичен спектар

-нема развиен говор

-концентрација и внимание од 10 до 15 мин

-сака да бои , сече, лепи
Loading...
Цел :

- Да го препознае и посочи грдото пајче на слика.

- Да ја препознае мајката пајка на слика

- Да го препознае и посочи убавиот лебед.
Главен лик во бајката е Грдото пајче
Rounded Rectangle
Споредни ликови се : мајката пајка, другите пајчиња, селанецот, неговата сопруга и нивните деца, бабата со мачорот и лебедите.
Мајката пајка имаше убави жолти пајчиња на кои им се радуваше но само едно пајче беше поразлично, тоа беше сиво и многу грдо.
Негвите братчиња и сестричиња воопшто не го сакаа, го одбегнуваа и бркаа.
Еден ден и неговата мајка го избрка, а грдото пајче тажно и несреќно замина многу далеку.
Одејќи тажно стигна до една селска куќичка во која живееше една старица со својата кокошка и мачор.Пајчето остана да преноќи , но неможеше да седи затворено и реши повторно да си замине.
PrevNext