Book Creator

Eksempel på arbeidsmåter i Book Creator

by Statped

Cover

Loading...
Eksempelbok på arbeidsmåter
Loading...
Loading...
Laget av Statped
Innhold


1. Læringsmål

2. Forkunnskap

3. Fagstoff

4. Dybdelæring

5. Oppsummering
Sett inn et bilde som beskriver temaet.
1. Læringsmål


Her legger du inn læringsmål

(gjerne tekst og lyd)

Kunne bruke Book Creator som verktøy for et inkluderende klasserom.
2. Forkunnskap
Hva vet klassen om tema fra før?


La elever aktivere forkunnskaper. For eksempel idemyldring i ordky eller tankekart.
PrevNext