Book Creator

Bok om sinne

by Siw Askheim, Statped

Pages 2 and 3 of 12

Loading...
Dette er en eksempelbok
Loading...
Husk å gjøre tilpasninger, eksempelvis:

- mengde på hver side
- layout, bakgrunn
- størrelse, kontraster
- skrift/bilde/lyd/video/tegn/symboler

Lykke til!
Loading...
Loading...
Argh
Loading...
Crash
Loading...
Film fra youtube-kanalen «kort fortalt» filmer om psykisk helse og livsmestring