Book Creator

pocitacova sit

by Jan Vidlička

Cover

Loading...
Vývoj komunikačních sítí
telegrafní síť - jde o přenášení ústních nebo písemných informaci. Ze začátku se informace přenášely zvířaty. 1844 odeslána první zpráva Morseovým telegrafem. Telegrafní síť využívali poštovní úřady a železniční stanice. Později vznikl bezdrátový telegraf, které je používán radioamatérským sportu
Loading...
Telefoní síť- předchůdci dnešních telefonů - trubkový, lankový. 1876 Alexander Graham Bell vynalezl prví telefon. o aparát zpočátku veřejnost neměla zájem. zavedena nová technická jednotka decibel. Vynález bezdrátového telefonz koncem 19. století.
Loading...
První telefon- první Bellův telefoní aparát
Loading...
Počítačová Síť- 1946 první elektronkový počítač ENIAC. určen pro účely americké armády. 1969 první počítačová síť ARPAnet. Došlo k propojení 4 amerických univerzit.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext