Book Creator

Classificasó dels animals.

by Herbie Molyneux

Pages 2 and 3 of 26

Classificació dels animals
Herbie Milo Molyneux
Loading...
1 .Clasificasió dels animals.
Loading...
2 .Pàgina amb imagen de esquema del projecte.
Loading...
3.2.9 Animals vertebrats.
Loading...
3. Els animals marins.
Loading...
3.3 Reptils.
Loading...
3.1. Esquema de projacte.
Loading...
3.2 Animals invertebrats.
Loading...
3.3.1 Aus marins.
Loading...
3.2.1 Borns.
Loading...
3.2.2 Corals.
Loading...
3.2.3 Cucs marins.
Loading...
Index
Loading...
3.3.2 Mamifers.
Loading...
3.2.4 Esponges.
Loading...
3.3.3 Esquelet cart·lajinos.
Loading...
3.2.5 Equimoderms.
Loading...
3.3.4 Esquelet no cartil·laginos.
Loading...
3.2.6 Crostacis.
Loading...
3.2.7. 3 Mol·luscs.
Loading...
3.3.5 Animals esplicats en la Setmana de la Mar.
Loading...
3.2.7.2 Gasteropodes.
Loading...
3.2.7.1 Cefalopodes.
Loading...
3.2.8 Bibalves.
Loading...
2. Pàgina amb imatge de esquema del projecte.
Loading...
3.Els animals marins
3.1. Esquema del projecte
3.2 Animals invertebrats
Són els animals que no tenen columna vertebral ni endoesquelet. Tots són ovípars. Alguns tenen formes per protegir el seu cos. Són els primers animals que varen aparèixer a la tera.
3.2.1 Borns
Són animals molt primitius que no tenen òrgans. Tenen forma de campana amb uns tentacles que poden ser urticants. Es desplacen pel mar fent contraccions de tot el cos o són arrossegats per les marees. Són animals depredadors.
3.2.2 Corals
Són agrupacions de petits animals anomenats pòlips, amb formes de mini petxines que s'ajunten i formen colònies. Són animals que no tenen òrgans. Moltes espèsies de coralls junts formen els Esculls de coral.
PrevNext