Book Creator

INGEN UTANFOR

by Hanne Ytredal Clausen

Cover

Loading...
INGEN UTENFOR
Opplæringslova seier at alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.
Speech Bubble
Fortel kva du trur dette betyr.
Les inn ei lydfil her
Rounded Rectangle
Kompetansemål:
Samtale om respekt og motvirke mobbing i praksis
Kva trur du respekt betyr?
Les inn ei lydfil her.
Rounded Rectangle
Læringsmål:
Eg kan sei noko om kva respekt og toleranse er
Thought Bubble
Sett inn to bileter av deg sjølv. Eit bilete som viser eit ansikt som er ein god ven og eit ansikt som viser ein uven
VEN
Ellipse;
UVEN
Kven av dei to vil du helst møte sjølv? Teikna ein ring rundt biletet.
Ellipse;
I stjerna skal du skrive inn tre gode ord du kan sei til ein klasseven
Star;
Søk etter musikkvideoen STOPP IKKE MOBB
på YouTube og sett filmen inn her
fil fra YouTube
Ellipse;
PrevNext