Book Creator

,,Povestea produselor locale din perspectiva tiparelor textuale”

by Ioana Petran

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Povestea produselor locale din pespectiva tiparelor textuale
Loading...
Am învățat pașii unui proiect de service learning.
Loading...
Loading...
Loading...
Implementarea activităților a fost o provocare... 
Loading...
Am învățat ce este comunitatea, că o comunitate are mai mult de câștigat dacă-și revalorizează ‚,comorile”.
Loading...
Loading...
Loading...
Am trăit o experiență de învățare interesantă și acel sentiment de ,,ÎMPREUNĂ” prin: intervievarea unor cetățeni, prin lecturarea de articole mass-media și monografii, grupuri de discuții cu experții din comunitatea locală.
Proiect de service-learning
,,Povestea produselor locale din perspectiva tiparelor textuale”
Scene din viața de ieri și de azi (în urbea de pe Arieș)
Scopului proiectului de service-learning este promovarea produselor locale. Implicându-ne în acest proiect, noi, atât ,,dascălii” și educabilii noștri – ,,tânăra generație de azi, cetățenii responsabili și implicați de mâine” –, cât și comunitatea locală, învățăm mai multe despre noi, despre ceilalți, despre comunitate, despre produsele locale etc.
Considerăm că o comunitate locală are mai mult de câștigat dacă își revelează și își promovează ‚,comorile”, între care și ,,produsele locale” și că o într-o comunitate educațională, influența metodei service-learning – pion central în dezvoltarea competențelor cheie ,,ancorate” profilului absolventului, a competențelor specifice disciplinei de Limba și literatura română, a autonomiei, a asumării unui rol cetățenesc în societatea contemporană – este una benefică.
Promovarea produselor locale – prin intermediul curricumulului tranzitoriu al disciplinei Limba și literatura română la clasa a IX-a, prin modulele specifice propuse pentru domeniul literatură (ficțiune literară, ficțiune și realitate, literatura și celelalte arte) și prin aspectele propuse pentru domeniul limbă și comunicare (producerea mesajelor orale și scrise, receptarea mesajelor orale și scrise) – contribuie la crearea și la menținerea unei comunități dinamice în urbea de pe Arieș, prin stabilirea de legături între cetățenii ,,ghirișeni”, educabilii noștri și producătorii locali, dar și pentru cei de pe satele subsumate urbei Câmpia Turzii.
Competențele generale și specifice care au stat la baza proiectului:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare;
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare;
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.  
1.3.exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;
1.4.redactarea unor texte diverse;
1.5. utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;
2.3. compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare;
2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate.
Competențe cheie exersate în timpul proiectului de Service-Learning
☐ competențe de alfabetizare
☐ competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii
☐ competențe digitale
☐ competențe personale, sociale și de a învăța să înveți;
☐ competențe cetățenești
☐ competențe antreprenoriale
☐ competențe de sensibilizare și expresie culturală
Grupul țință al proiectului
Elevii clasei a IX-a B, Liceul Teoretic ,,Pavel Dan”
Parteneri comunitari
Primăria Municipiului Câmpia Turzii
Clubul ,,Rotary” Câmpia Turzii
Consiliul Școlar al Elevilor LTPD
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Metode de analiză a nevoilor comunității:
Cercetare- observația directă, culegere de date, analiza datelor; interviuri; chestionare
Durata proiectului: noiembrie 2021-iunie 2022
Proiect de service-learning
,,Povestea produselor locale din perspectiva tiparelor textuale”
Interviu cu un apicultor local
Activitatea 1. ,,Crăiasa albinelor ne spune povestea fagurelui de miere de la Urca”
14 Februarie 2022
De cât timp vă ocupați cu apicultura și ce v-a făcut sa vă îndreptați spre acest domeniu?
De 7 ani de zile, iar viața albinelor mi s-a părut fascinantă.
Cum se face mierea, care este procesul?
Producerea mierii este un proces complex realizat de albină, cu alte cuvinte: albinele adună nectarul florilor la care adaugă o enzimă proteică și îl depun în celulele fagurilor; trec apoi, acest nectar de la albină la albină, eliminând apa până când se transformă în miere.
Din ce este alcătuită o familie de albine?
Cel mai important membru al unei familii de albine este regina (matca). Regina este una singură în fiecare familie de albine și cea care depune ouăle. Poate depune până la 1.500 pe zi, ajutând astfel, la înmulțirea familiei. Poate trăi până la 5 ani. Avem apoi albinele lucrătoare care sunt împărțite pe mai multe caste, ajungând până la 60.000 – 70.000 de membri în momentul de apogeu:
-albinele doici (se îngrijesc de creșterea puietului și fac curățenie în stup);
-albinele cerese (produc ceară și construiesc fagurii);
-albinele sacagițe (aduc apa în stup);
-albinele soldat (păzesc stupul)
-suita regală (până la 10 albine care hrănesc regina cu hrană specială, numită lăptișor de matcă);
-albinele lucrătoare (aduc nectarul și polenul în stup, nectarul reprezintând hrana energetică, iar polenul cea proteică);
-trântorii (având rolul lor este de a fecunda matca).
De ce ai nevoie pentru a fi apicultor?
În primul rând, de dragoste față de albine, să nu îți fie frică de înțepătura lor, să îți placa mierea. Din punct de vedere logistic, ai nevoie de lăzi în care să adăpostești familia de albine, rame pe care să își construiască fagurii, echipament de protecție (combinezon apicol, mască apicola), afumător cu care reușești sa ții albinele la distanță și o daltă apicolă pe care o folosești să lucrezi în stup.
Textul nonliterar (interviul)
Rusan David, IX B
Analiza palinologică a mierii, cu ajutorul preparatelor microscopice
Cum putem identifica speciile melifere care oferă albinelor nectar și polen? Mai întâi, aveți nevoie de următoarele materiale:
Diferite sortimente de miere
Soluție de acid sulfuric conc. 5%
Eprubete cu capac
Centrifugă
Apă distilată
Lame de microscopie- Lamele – Microscop
Amestec : gelatină, glicerină, fucsină
Apoi, urmați etapele de lucru:
Se cântăresc 20 g miere;
Se amestecă mierea cu 25 ml soluție de H2 SO4;
Se agită amestecul 10 minute pentru dizolvarea membranelor celulare;
Se pune amestecul în eprubete de centrifugă cu capac;
Se centrifughează conținutul eprubetelor la 3800 rpm timp de 30 minute;
Se elimină supernatantul cu grijă;
Se amestecă acest conținut cu apă distilată ( reunire Pellet);
Se centrifughează conținutul la 3800 rpm timp de 20 minute;
Se elimină supernatantul cu grijă;
Se realizează preparatele microscopice;
Rezultatele obținute se exprimă procentual cu ajutorul unei formule de calcul.
Concluzie:
Prin analiza palinologică a mierii reușim să determinăm speciile melifere care oferă albinelor culesuri de nectar și polen.
Textul nonliterar (explicativ/ multimodal)
Moldovan Darius, XII A (prof. coord. Ana Turcu)
Mărginean Ilinca, IX B
PrevNext