Book Creator

,,Povestea produselor locale din perspectiva tiparelor textuale”

by Ioana Petran

Pages 2 and 3 of 20

Loading...
Proiect de service-learning
,,Povestea produselor locale din perspectiva tiparelor textuale”
Loading...
Scene din viața de ieri și de azi (în urbea de pe Arieș)
Loading...
Scopului proiectului de service-learning este promovarea produselor locale. Implicându-ne în acest proiect, noi, atât ,,dascălii” și educabilii noștri – ,,tânăra generație de azi, cetățenii responsabili și implicați de mâine” –, cât și comunitatea locală, învățăm mai multe despre noi, despre ceilalți, despre comunitate, despre produsele locale etc.
Considerăm că o comunitate locală are mai mult de câștigat dacă își revelează și își promovează ‚,comorile”, între care și ,,produsele locale” și că o într-o comunitate educațională, influența metodei service-learning – pion central în dezvoltarea competențelor cheie ,,ancorate” profilului absolventului, a competențelor specifice disciplinei de Limba și literatura română, a autonomiei, a asumării unui rol cetățenesc în societatea contemporană – este una benefică.
Promovarea produselor locale – prin intermediul curricumulului tranzitoriu al disciplinei Limba și literatura română la clasa a IX-a, prin modulele specifice propuse pentru domeniul literatură (ficțiune literară, ficțiune și realitate, literatura și celelalte arte) și prin aspectele propuse pentru domeniul limbă și comunicare (producerea mesajelor orale și scrise, receptarea mesajelor orale și scrise) – contribuie la crearea și la menținerea unei comunități dinamice în urbea de pe Arieș, prin stabilirea de legături între cetățenii ,,ghirișeni”, educabilii noștri și producătorii locali, dar și pentru cei de pe satele subsumate urbei Câmpia Turzii.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Competențele generale și specifice care au stat la baza proiectului:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare;
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare;
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.  
1.3.exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;
1.4.redactarea unor texte diverse;
1.5. utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;
2.3. compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare;
2.4. analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor
2.6. aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate.
Loading...
Competențe cheie exersate în timpul proiectului de Service-Learning
☐ competențe de alfabetizare
☐ competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii
☐ competențe digitale
☐ competențe personale, sociale și de a învăța să înveți;
☐ competențe cetățenești
☐ competențe antreprenoriale
☐ competențe de sensibilizare și expresie culturală
Loading...