Book Creator

Гладната гасеница

by Ема Сарафилоска Снежана Петреска

Cover

Loading...
Loading...
ГЛАДНАТА ГАСЕНИЦА
На светлината на месечината,малечко јајце лежеше на лист.
Едно неделно утро,топлото сонце огреа и....оп,од јајцето излезе малечка гладна гасеница.
Почна да бара храна.Во ПОНЕДЕЛНИК изеде цело јаболко.Но,сеуште беше гладна.
Почна да бара храна.Во ПОНЕДЕЛНИК изеде едно цел јаболко.
ПОНЕДЕЛНИК
Во ВТОРНИК изеде две круши.Но,сеуште беше гладна.
ВТОРНИК
Во СРЕДА изеде цели три сливи.....но,сеуште беше гладна.
СРЕДА
PrevNext