Book Creator

ВИСОКО-НИСКО

by Ema Sarafiloska

Cover

Loading...
ВИСОКО НИСКО
Погледни ги двете девојчиња едното е ниско а девојчето со сино фустанче е високо.
Овие две дрва се различни ова е високо а ова е ниско
Високо
ниско
ниско
ниско
високо
Која куќа е повисока,сината или жолтата?
PrevNext