Book Creator

ВИСОКО-НИСКО

by Ema Sarafiloska

Pages 2 and 3 of 25

ВИСОКО НИСКО
Loading...
Погледни ги двете девојчиња едното е ниско а девојчето со сино фустанче е високо.
Loading...
Loading...
Loading...
Овие две дрва се различни ова е високо а ова е ниско
Loading...
Loading...
Високо
ниско
ниско
ниско
високо
Која куќа е повисока,сината или жолтата?
Која куќа е повисока,сината или жолтата?
Кој објект е повисок?
PrevNext