Book Creator

БУКВА Њ

by Ema Sarafiloska

Pages 4 and 5 of 10

Њњ
 „Њ„ Е БУКВА  ШТО ЈА НЕМА ЧЕСТО  НА  ПОЧЕТОКОТ  НА  ЗБОРОТ, ИЛИ ЈА ИМА , НО МНОГУ  РЕТКО. ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЈА ИМАМЕ ВО ЗБОРОВИТЕ : ИМИЊА,ГРАTЧИЊА, ПОЛИЊА , ЦВЕКИЊА.БУКВАТА Њ ЈА ИМА ВО НАГАЛЕНИТЕ ЗБОРОВИ НА МАМА И НА СЕКОЈА МАЈКА КОГА СИ ГИ  ГАЛИ СВОИТЕ  ДЕЧИЊА. ЗАТОА БУКВАТА „Њ„ ЈА НАРЕКУВАМЕ НАЈРАЗГАЛЕНАТА БУКВА.
БУКВА ШТО НЕ РАЗНЕЖНУВА ,МИЛУВА И ГАЛИ.
БУВЧИЊА
Loading...
Loading...
ЦВЕЌИЊА
Loading...
Loading...
РИПЧИЊА
ПРВАЧИЊА
КОЊЧИЊА
СВИЊЧИЊА
КУЧИЊА
РАЧИЊА
PrevNext