Book Creator

Mentorat 2021

by Creciun Galina

Cover

Loading...
CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,Raisa Pacalo”

CATEDRA DISCIPLINE TERAPEUTICE

 
Proiect
al lecţiei practice
Nursing-ul specific în Diabetul zaharat
Loading...
AUTORI: Creciun Galina, grad didactic superior
UNITATEA DE CURS: Hematologie, endocrinologie și reumatologie cu nursing specific  
Data: 
Durata: 180 min
Grupa: 301, subgrupa II
CALIFICARE: Moașă
Locul desfăşurării: CEMF ,,Raisa Pacalo”, CESIM Sala de tratamente 307
SUBIECTUL: Nursing-ul specific în Diabetul zaharat.
TIPUL LECŢIEI: de formare a competenţelor şi abilităţilor specifice.
Competențe specifice: 
·       Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu identificarea simptomelor şi sindroamelor în afecţiunile endocrine.
·       Realizarea îngrijirilor individualizate conform etapelor procesului de nursing.
·       Algoritmizarea etapelor asistenţei medicale de urgenţă conform Protocoalelor Clinice Naţionale.
·       Comunicarea eficientă în diverse situaţii socio - profesionale şi şcolarizarea pacientului terapeutic/membrilor familiei în acordarea îngrijirilor specifice.
Abilităţi specifice:
1. Formarea capacităţilor de identificare a semnelor patologice.
2. Concretizarea metodelor de examinare conform problemelor de sănătate.
3. Dobândirea competenţelor profesionale în metodica examinării, supravegherii, îngrijirii şi tratamentul bolnavilor cu diabet zharat în conformitate cu PCN (Protocol Clinic Naţional).
4. Pregătirea şi asistarea adultului în investigaţiile de laborator şi instrumentale.
5. Comunicarea eficientă cooperantă în echipe.
 
EVOCAREA
O1 - Să esenţializeze semiologia, metodele de examinare a pacienţilor cu afecţiuni endocrine conform problemelor de sănătate.
S1. Comentaţi imaginea Diabetul zaharat în lume, maxim în 1-2 propoziţii, cu referire la datele epidemiologice ale diabetului zaharat.
Se vor aprecia comentariile ce argumentează importanţa  cunoașterii diabetului zaharat, fiind considerată astăzi o problemă globală din cauza creșterii morbidități și mortalității pe glob.
Metoda: chestionare orală
S2. Formulaţi şi notaţi  obiectivele proprii de învăţare.
Se va aprecia caracterul obiectivelor propuse de elevi pentru lecţie.
Metoda: chestionare orală
S3. Extrageţi o fişă și răspundeți la întrebări.
 
Se va aprecia legătura inter- și intradisciplinară cu disciplinele Bazele științei nursing, Antomia și fiziologia omului, Farmacologia, Semiologia mediacală.  
Metoda: chestionare orală
REALIZAREA activităţii practice 
O2 – Să enumere factorii etiologici, manifestările clinice și complicaţiile diabetului zaharat
S4. Numiţi în baza cazului clinic problematizat, afecţiunea endocrină depistată la pacient
Se va aprecia corectitudinea argumentării diagnosticului în baza datelor clinice, paraclinice şi stabilirea nevoilor afectate la pacientul dat cu fixarea rezultatelor în ghidul lecțiilor practice.
Metoda: chestionare orală și scrisă.
PrevNext