Book Creator

Over dysfasie

by Rudi Werner

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Opdracht vier
Onderwijspsychologie
Loading...
Over dysafsie...
Loading...
Loading...
Rudi Werner
december 2022
Inleiding...
In dit artikel creëer ik een hypothetische situatie waarbij een leerling met Dysfasie in de klasgroep zit. Ik stel dat ik als nieuwe leerkracht midden in het schooljaar een vervanging dien te doen in de betreffende klas.
Het is dus noodzakelijk om zo snel mogelijk op de hoogte te raken van alle aspecten die met dysfasie te maken hebben en alles in het werk te stellen om de leerling de nodige leerdoelen te kunnen laten bereiken. Ik ga in dit artikel na hoe ik dit kan aanpakken, wie kan ik aanspreken enz…
Voor deze opdracht ben ik ook effectief  in gesprek gegaan met andere leerkrachten, de leerlingenbegeleiding en de externe ondersteuning.
Deze zoektocht bracht mij enorm veel bij enerzijds over de problematiek maar anderzijds ook over de aanpak en de mogelijke samenwerking tussen leerkrachten, begeleiding en ouders.

In dit werk wil ik al deze aspecten even toelichten, misschien kan het ook een hulpmiddel zijn voor andere beginnende leerkrachten.
Belangrijke Quote

'HIJ IS NIET DOM, MAAR HEEFT
GEWOON WAT MEER TIJD NODIG'
Hoe kom je aan informatie...
Je komt als nieuwe leerkracht binnen in een school, je wordt geconfronteerd met deze problematiek… Hoe pak je dit aan? Ik probeer hier mijn stappenplan even toe te lichten.
Stap 1:
Ik dien een basiskennis over het begrip  ‘dysfasie’ op te doen.
Een basiskennis over het onderwerp is immers noodzakelijk om voor jezelf te kunnen opmaken welke verdere stappen je moet ondernemen.
Een logische stap is dan om op internet te gaan zoeken naar relevante artikels.
Een eerste indruk over de aandoening deed ik op via een artikel van triangel een vzw die kinderen met dergelijke problematieken ondersteund. Een meer diepgaande uitleg vond ik op de website van het UZA.
Ook op de website van opvoeden.nl vond ik een aantal tips, meestal in een meer praktische benadering.
bronvermeldingen:
triangel vzw :Spraak- & taalontwikkeling. (z.d.). triangel vzw. Geraadpleegd op 18 december 2022, van https://www.triangel-vzw.be/diagnose/articulatietaal-dysfasie/

UZA: UZ Antwerpen. (z.d.). Ontwikkelingsdysfasie | UZA. Geraadpleegd op 18 december 2022, van https://www.uza.be/behandeling/ontwikkelingsdysfasie

Opvoeden.nl :Dysfasie. (2022, 19 december). Informatie over pubers | Opvoeden.nl. Geraadpleegd op 18 december 2022, van https://www.opvoeden.nl/dysfasie-5703/

Verder nam ik onderstaande websites nog even even verticaal door:
·        www.letop.be
·        www.sprankel.be
·        http:/www./tbraams.nl
·        www.steunpuntdyslexie.nl
·        www.pravoo.com
Hoe kom je aan informatie...
Je komt als nieuwe leerkracht binnen in een school, je wordt geconfronteerd met deze problematiek… Hoe pak je dit aan? Ik probeer hier mijn stappenplan even toe te lichten.
Stap 2:
Eenmaal ik wat basiskennis over het begrip
heb opgedaan zou ik naar verdere hulp opzoek gaan, een eerste aanknopingspunt
lijkt mij de leerlingenbegeleiding van de school te raadplegen. Ik deed dit dus
ook effectief en kwam via deze weg te weten dat leerlingen met deze
problematiek bij ons op school bijgestaan worden door een externe hulpverlener.

Alweer een stapje verder …
Ik nam contact en had een erg verhelderend
gesprek met uitleg over het hoe en wat van de aandoening en praktische tips om
tijdens de les te gebruiken. Dit was echt een enorme stap voorwaards!
De externe hulpverlening wordt bij ons op school verzorgd door:

VZW Ter kade.

bronvermeldingen:

Ter kade vzw : Vzw De Kade | Ondersteunen van mensen met een beperking of ontwikkelingsprobleem. (z.d.). De Kade. Geraadpleegd op 18 december 2022, van https://de-kade.be/nl
·
Wat is dysfasie...
Na het verzamelen van de info kan ik de stoornis toelichten.
In onderstaande tekst hoop ik de problematiek te verhelderen.
Dysfasie behoort tot de categorie spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (STOS).
STOS is dus een verzameling van dergelijke stoornissen waarbij Dysfasie er één van is.
Onder STOS verstaan we : alle stoornissen in de opbouw van het spraak- en taalsysteem waardoor het praten langzamer of anders ontwikkelt dan bij leeftijdsgenoten, of helemaal niet ontwikkelt.
Dysfasie zelf is een neurologische stoornis in de spraak-taalontwikkeling: het kind begrijpt meestal veel meer van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. Dysfasie komt best vaak voor, ook de ernstige vormen.

Dysfasie is dus:
een aangeboren taalstoornis, die de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), de woordenschat en vlotheid van gesproken taal sterk aantast.

Belangrijk is te vermelden dat dysfasie louter een communicatieve stoornis is, en los staat van het algemene intellect van een kind. Een dysfatisch kind ervaart dan ook veel frustratie, omdat het niet in staat is om zijn/haar gedachten vlot onder woorden te brengen als een ander.
Wat is dysfasie...
een toelichting van de drie onderdelen en enkele tips.
PrevNext