Book Creator

георги раковски

by Deya Psaryanova

Cover

Loading...
Loading...
П
Loading...
Г
Loading...
Р
Loading...
Е
Loading...
Георги Стойков Раковски
Оригинален портрет на Георги Раковски от 1864 г. 
Дейността на Георги Стойков Раковски е толкова богата и разнообразна, че мъчно можем да я определим и да я обхванем само с една дума.
Той цени еднакво много мъдростта и храбростта, знанието и силата, просветата и революцията. В кръга на тези негови схващания се движи цялата му дейност. Той взима участие в редица революционни заговори, урежда чети, които праща в България, сам води хайдушка дружина по Балкана. Занимава се и с наука: интересува го миналото на българския народ, проучва неговия език и неговите народни умотворения.
Интересни факти за Раковски
1. Георги Раковски успява да научи 9 различни езици, някои от които са гръцки, английски и френски. През 1837 година заминава за Цариград и там става един от учредителите на „Македонското дружество“, което цели освобождението на българите от турска власт.
2. Раковски умира, оставяйки след себе си редица дългове. Четири дни след смъртта му на търг се предлагат всички негови вещи – покъщнина, книги, униформата и оръжието му, за да се изплатят задълженията му към частни лица. Много от вещите са закупени от румънци и те остават безвъзвратно изгубени за историята.
3. В края на 1866 година Раковски прави „Върховно народно българско гражданско начало“ в лицето на Тайния централен български комитет (ТЦБК). Неговите цели са да организира и изпраща чети в България и така да се сложи край на безразборното прехвърляне на такива чети по българските земи.
4. През 1861 година Раковски пише „План за освобождението на България“ и „Статут за едно Привременно българско началство в Белград“. Той иска да организира армия на територията на Сръбското Княжество, с помощта на която да вдигне на въстание българското население. Така през 1862 година Раковски става председател на Привременното българско правителство.
5. През 60-те години на 19-и век италиански художник решава да рисува Раковски. Срещата им е в Букурещ, там където Раковски по това време живее и твори. Художникът решава, че българския революционер трябва да държи знаме в ръка. Дава му италианското знаме за да позира с него, но разменя в картината първите два цвята. И така Раковски е нарисуван – с трикольор,имащ багрите зелено, бяло и червено. След години когато България вече е свободна държава и се опитва да създаде своите нови символи, някой се сеща за тази картина на Раковски със знаме в ръка. От този момент натам това е българският трибагреник
PrevNext