Book Creator

Какво научих по околен свят в първи клас!

by Tania Milashka

Pages 2 and 3 of 77

КАКВО НАУЧИХ ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ПЪРВИ КЛАС?
Loading...
МОЕТО СЕМЕЙСТВО
Семейството е важно за всяко дете. В семейството всеки има права, задължения и отговорности.
Семейството са съпрузите с децата . Те живеят в общ дом. Семействата могат да бъдат малки и по-големи. Има различни семейства - тричленно, четиричленно, многочленно. Хората създават семейства, за да си помагат, да се грижат един за друг, да споделят хубави и трудни моменти. Всяко семейство празнува заедно семейните празници.
Loading...
Всеки член на семейството има задължения и време за почивка. Мама и татко ходят на работа, грижат се за децата (помагат с уроците, храната, дрехите и т.н.), дома и възпитанието. Децата също помагат - грижат се за по-малките си братчета или сестричета, сервират или почистват стаите си. В свободното време всички заедно се забавляват: играят, ходят на разходка в парка или извън града за риба... Лятото пътуват на море или планина ... Животът в семейството е хубав, защото е задружен.
АЗ СЪМ УЧЕНИК!
ИМАМ ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Училището е общност, в която учениците учат и се развиват. В училище се спазват определени правила на поведение и уважение към личността на всички, с които вие контактувате.
Училището е като втори дом за всички ученици. Животът в него е много интересен. Там учениците учат, играят, обсъждат и се веселят заедно, но и СПАЗВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛА.
Всеки ученик е длъжен да зачита правата на другите и да спазва своите задължения.
ВСЕКИ УЧЕНИК ИМА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ!
ПРАВА:
Децата имат право да изразяват свободно мнението си по въпроси, които ги засягат и то да се взема под внимание.
Първоначалното образование е безплатно и задължително.
Децата имат право на образование.
Училището трябва да бъде достъпно за всяко дете. Всяко дете има право на храна, дом и здравеопазване.
Всяко дете има право на любов, внимание и специални грижи.
Зсяко дете има право на добро образование и на избор на училището, в което да учи.
Детето има право да изказва свободно мнението си, на помощ и съвети от учители и съученици.
Детето има право да взема решения и да предлага идеи .
Има право да избира приятелите си и да участва в различни дейности.
PrevNext