Book Creator

Какво научих по математика в първи клас?

by Tania Milashka

Pages 2 and 3 of 49

КАКВО НАУЧИХ ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС?
Loading...
ЦИФРА И ЧИСЛО
Цифрите са знаци, с които записваме числата. Това са цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Числата биват едноцифрени и двуцифрени.
Едноцифрените числа се записват с една цифра. Товаса числата 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Двуцифрените числа се записват с две цифри. До момента са изучени следните двуцифрени числа: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,..., 30..., 40..., 50..., 60..., 70..., 80... и 90.
Двуцифрените числа имат цифра на десетиците и цифра на единиците.
Например числото 16 има цифра на десетиците 1 и цифра на единиците 6.
1 десетица е равна на 10 единици
1 дес. = 10 ед.
Loading...
Loading...
Знаци
> знак "по-голямо"
< знак "по-малко"
= знак "равно"
+ знак "плюс"
- знак "минус"
ДЕЙСТВИЕ СЪБИРАНЕ
При действие събиране използваме знак плюс / + /. Числата при събиране се наричат събираемо, събираемо, сбор.
PrevNext