Book Creator

Vulkanbog 1

by IEsXpdoJUj

Pages 2 and 3 of 9

Verdens vulkaner
Loading...
Indledning

Vi har i denne opgave valgt at skrive om vulkaner og her vil vi komme ind på pladetektonikken, herunder processerne - alfa, beta og gamma, samt opbygnings- og nedbrydningszoner.
Yderligere inddrages sammenhængen mellem vulkaner, herunder magmaens kemiske opbygning og vulkanernes udseende og magmaets betydning for jordbunden, set med landbrugsperspektiv. Hvorved vulkanudbrud inkluderes, da dette er af betydning i forhold til overstående.
Loading...
De forskellige vulkantyper

Eksplosionsvulkaner er - som navnet fortæller – dannet ved et enkelt, kraftigt udbrud – en eksplosion. Dæklaget på denne vulkan er næsten ikke til at gennembryde. Derfor størkner magmaet delvist og i restsmelten er der næsten kun gas tilbage. Udbruddet udløses ved en kæmpe eksplosion, hvor store mængder af aske og pimpsten bliver slynget ud. Pga. af den store eksplosion opstår der et masseunderskud der får vulkanen til at synke sammen og efterlade et krater.

Keglevulkan/ stratovulkan. De består ofte af skiftevis aske og lava. Keglevulkaner dannes, når lavaen er tyktflydende og derfor ikke løber så langt væk fra krateret. Keglevulkaner består af, lag af cinders og aske, som veksellejrer ...

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext