Book Creator

Slovarica mojega kraja

by Petra Skočić

Pages 2 and 3 of 69

SLOVARICA MOJEGA KRAJA
3. b razred
Osnovna škola Turnić
šk. god. 2021./2022.
Loading...
Viktorija Anić
Filoreta Baruti
Lucia Blagovčanin
Roko Brozović
Mathias Cetina
Erik Džinić
Špejtim Esadović
Filip Fićor
Lana Gavranović
Lena Ilijić
Viktorija Jandrović
Noa Jelić
Dominik Komadina
Loading...
Luka Magić
Petra Mallinger
Jakov Miletić
Tiziana Redžić
Josip Smojver
Nikola Stilin
Vanja Stojković
Jan Vlahov
Sara Vukelić
Sara Zadravec

učiteljica Petra Skočić
Loading...
Slovarica mojega kraja nastala je za istoimeni
natječaj Školske knjige u 2022. godini. Učenici
3. b razreda rado su se odazvali natječaju.
Loading...
Slovarica je nastala na satovima Likovne kulture
te na izvannastavnoj aktivnosti Čakavska grupa.

Svako slovo abecede krasi neka riječka
znamenitost, simbol ili riječ na našem
čakavskom narječju.

Klik na fotografiju slova kod kojeg se nalazi siva
oznaka vodi vas na stranicu na kojoj možete pročitati i saznati više o izabranoj riječi.
Loading...
Viktorija Anić
Filoreta Baruti
Lucia Blagovčanin
Roko Brozović
Mathias Cetina
Erik Džinić
Špejtim Esadović
Filip Fićor
Lana Gavranović
Lena Ilijić
Viktorija Jandrović
Noa Jelić
Dominik Komadina
Loading...
Luka Magić
Petra Mallinger
Jakov Miletić
Tiziana Redžić
Josip Smojver
Nikola Stilin
Vanja Stojković
Jan Vlahov
Sara Vukelić
Sara Zadravec

učiteljica Petra Skočić
Loading...
Slovarica mojega kraja nastala je za istoimeni
natječaj Školske knjige u 2022. godini. Učenici
3. b razreda rado su se odazvali natječaju.
Loading...
Slovarica je nastala na satovima Likovne kulture
te na izvannastavnoj aktivnosti Čakavska grupa.

Svako slovo abecede krasi neka riječka
znamenitost, simbol ili riječ na našem
čakavskom narječju.

Klik na fotografiju slova kod kojeg se nalazi siva
oznaka vodi vas na stranicu na kojoj možete pročitati i saznati više o izabranoj riječi.
PrevNext