Book Creator

Nerostné suroviny

by Jana Horáková

Pages 2 and 3 of 19

Loading...
V naší zemi se nacházejí významná naleziště
Loading...
stavebního kamene
Loading...
uhlí
Loading...
sklářských písků
Loading...
kaolinu
Loading...
ropy
Loading...
vápence
Loading...
Loading...
Uhlí dělíme na
Loading...
hnědé uhlí
Loading...
černé uhlí
Loading...
Loading...
Mrkni na video :)
Loading...