Book Creator

Иновативно училище 2021-2022

by Ирина Владимирова

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
ОУ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ"
гр. Варна
Loading...
Творим прекрасен свят!
Loading...
Loading...
Иновативен проект "Дизайн и креативност"


Том 1
Loading...
Варна
2021-2022
Йорданка Маринова
Директор на ОУ "Панайот Волов" - гр. Варна
За училището в кв. Виница, може би не се знае много.
Но със своята 142 годишна история, то е едно от най-старите варненски училища. Съществувало още преди Освобождението, с преподаване на гръцки, за начало на новото летоброене се счита 1881-ва година, в която занятията започват да се водят на български език. На 15.05.1991 г. училището приема за свой патрон Панайот Волов, чието име носи и днес.
Иновативната програма “Дизайн и креативност” е заложена в четиригодишен период на обучение по иновативен училищен учебен план на една и съща паралелка, изучаваща интегрирано 4 учебни предмета във факултативни учебни часове: Български език и литература, Английски език, Визуални изкуства и Графичен дизайн. Учебните програми по тези предмети са взаимосвързани, знанията се усвояват и натрупват предимно чрез проектно базирано обучение.
  
Учениците развиват умения, необходими за живот в съвременното общество:
- представяне,
- решаване на проблеми,
- защита на позиция,
- критично мислене,
- дигитални компетентности. 
Изяви и постижения на учениците от IV a клас
PrevNext