Book Creator

Иновативно училище 2021-2022

by Ирина Владимирова

Pages 2 and 3 of 53

Loading...
Loading...
Loading...
Йорданка Маринова
Директор на ОУ "Панайот Волов" - гр. Варна
Loading...
Loading...
Loading...
За училището в кв. Виница, може би не се знае много.
Но със своята 142 годишна история, то е едно от най-старите варненски училища. Съществувало още преди Освобождението, с преподаване на гръцки, за начало на новото летоброене се счита 1881-ва година, в която занятията започват да се водят на български език. На 15.05.1991 г. училището приема за свой патрон Панайот Волов, чието име носи и днес.