Book Creator

Празничен календар

by Дарина Кючукова, Ирина Владимирова, Илонка Стоянова

Cover

Loading...
Loading...
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

Loading...
РАБОТНИ ЛИСТОВЕ
Loading...
ПО РЕЛИГИЯ
Loading...
ЗА 1. КЛАС
Loading...
Loading...
Съставители:

Дарина Костадинова Мавродиева - Кючукова – старши учител, ЦПЛР – ОДК, гр. Варна
Ирина Стоева Владимирова – главен учител, ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна
Гл. ас. д-р Илонка Христова Стоянова – ШУ „Епископ Константин Преславски“, катедра „История и археология“, Специалност „Теология“