Book Creator

Празничен календар

by Дарина Кючукова, Ирина Владимирова, Илонка Стоянова

Pages 4 and 5 of 14

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

РАБОТНИ ЛИСТОВЕ
ПО РЕЛИГИЯ
ЗА 1. КЛАС
Съставители:

Дарина Костадинова Мавродиева - Кючукова – старши учител, ЦПЛР – ОДК, гр. Варна
Ирина Стоева Владимирова – главен учител, ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна
Гл. ас. д-р Илонка Христова Стоянова – ШУ „Епископ Константин Преславски“, катедра „История и археология“, Специалност „Теология“
Loading...
Loading...
PrevNext