Book Creator

Свети Йоан Рилски - Закрилникът на България

by Ирина Владимирова, Дарина Кючукова

Pages 2 and 3 of 25

Св. Йоан Рилски - Закрилникът на България
Loading...
Loading...
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ВАРНА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ", ГР. ВАРНА
Loading...
Съставители:
Дарина Костадинова Мавродиева - Кючукова
Ирина Стоева Владимирова
Илюстрация на корица:
Преслава Димитрова Лефтерова - ученичка от VI а клас
Озвучаване:
Преслава Петкова - ученичка от IIв кл.
Радост Ковачева - ученичка от IIв кл.
Мартина Йорданова - ученичка от IIв кл.
Никол Ло Фаро - ученичка от VIа клас
Loading...
Loading...
Loading...
Съставители:
Дарина Костадинова Мавродиева - Кючукова
Ирина Стоева Владимирова
Илюстрация на корица:
Преслава Димитрова Лефтерова - ученичка от VI а клас
Озвучаване:
Преслава Петкова - ученичка от IIв кл.
Радост Ковачева - ученичка от IIв кл.
Мартина Йорданова - ученичка от IIв кл.
Никол Ло Фаро - ученичка от VIа клас
Loading...
Свети Йоан Рилски е най- великият български светец. Той се смята за небесен закрилник на нашия народ.
Още от малко дете той обикнал Бог. Когато неговите родители починали той се отдалечил в недостъпните гори на Рила планина. Там  се отдал на пост и молитви. Направил си дом в една пещера и заживял в нея. Хранел се с диви плодове, а приятели му били дивите животни.
Там го открили овчари и разказали на другите за него. Славата на светеца бързо се разнесла. Много хора идвали да видят чудния старец. Той ги поучавал и благославял. Не след дълго те започнали да водят болни, които оздравявали благодарение на неговите молитви.
PrevNext