Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Englanti

by VIP-verkosto

Cover

Loading...
Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
Loading...
School attendance and support for learning in Finland
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
This guide describes the child's school attendance in Finland.

The guide contains translations in the most common languages spoken in Finland.

The guide has been written in clear language.

The sources used for the guide are instructions and regulations of the Finnish National Agency for Education. 
2
Sisällys
Contents
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Pre-primary education
and compulsory education

Basic information on
Finnish comprehensive school
               
Instruction organised
by subjects

Support for learning
and school attendance

Negotiations and documents related to the support
for learning

Assessment
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Pre-primary
education and compulsory education
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
Finland has compulsory education required by law.

Each child must participate in pre-primary education and complete basic education. 
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
Pre-primary education usually lasts one year.

Pre-primary education is organised in a day-care centre, school or some other suitable place.
6
PrevNext