Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Englanti

by VIP-verkosto

Pages 2 and 3 of 33

Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Loading...
This guide describes the child's school attendance in Finland.

The guide contains translations in the most common languages spoken in Finland.

The guide has been written in clear language.

The sources used for the guide are instructions and regulations of the Finnish National Agency for Education. 
Loading...
2
Loading...
Sisällys
Loading...
Contents
Loading...
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Loading...
4

9

15

20

24


29
Loading...
Pre-primary education
and compulsory education

Basic information on
Finnish comprehensive school
               
Instruction organised
by subjects

Support for learning
and school attendance

Negotiations and documents related to the support
for learning

Assessment
Loading...
3