Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Espanja

by VIP-verkosto

Cover

Loading...
Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
Loading...
Escolarización y apoyo al aprendizaje en Finlandia
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Esta guía le informa sobre la escolarización de menores en Finlandia.

La guía contiene traducciones en los idiomas más comunes utilizados en Finlandia.

La guía está escrita en un lenguaje claro.

Se basa en las instrucciones y regulaciones emitidas por la Agencia Nacional Finlandesa de Educación.
2
Sisällys
Contenido
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Educación preescolar y educación obligatoria

Información básica sobre la escuela finlandesa

Enseñanza de materias específicas

Apoyo al aprendizaje y a la escolarización

Reuniones y documentos relativos al apoyo al aprendizaje

Evaluación
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Educación preescolar y educación obligatoria
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
En Finlandia la educación obligatoria se basa en la legislación.

Todos los niños deben participar en la educación preescolar y cursar los estudios correspondientes a la enseñanza básica.
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
La educación preescolar normalmente dura un año.

La educación preescolar se imparte en un jardín de infancia, escuela u otro lugar adecuado.
6
PrevNext