Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Kiina

by VIP-verkosto

Cover

Loading...
Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
Loading...
在芬兰上学和学习方面的支持
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
本指南介绍儿童在芬兰的上学情况。

本指南配有芬兰最常用语言的译文。

指南用语清晰、明确。

资料来源于芬兰国家教育署发布的说明和规定。
2
Sisällys
目录:
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
学前教育和义务教育

芬兰学校的基本信息
               
芬兰学校的基本信息

学习和上学支持

与学习支持有关的咨询和文件

评估
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
学前教育和义务教育
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
芬兰实行法定义务教育。

每个孩子都必须接受学前教育并完成基础教育。
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
学前教育通常为期一年。

日托中心、学校或其他相应场所会提供学前教育。
6
PrevNext