Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Saame

by VIP-verkosto

Cover

Loading...
Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
Loading...
Skuvlavázzima ja oahppama doarjja Suomas
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Dát ofelaš muitala máná skuvlavázzimis Suomas.

Ofelaš sisttisdoallá jorgalusaid dábáleamos Suomas anus lean gielaide ja seavagillii.

Ofelaš lea čállojuvvon čielga gielain.

Gáldun leat geavahan Oahpahusráđđehusa addán rávvagiid ja mearrádusaid.
2
Sisällys
Sisdoallu
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Ovdaoahpahus ja oahppogeatnegasvuohta

Vuođđodieđut suopmelaš skuvllas

Oahppoávdnasiid bokte ordnejuvvon oahpahus

Oahppama ja skuvlavázzima doarjja

Oahppama doarjagii laktásan ráđđádallamat ja áššegirjjit

Árvvoštallan
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Ovdaoahpahus ja oahppogeatnegasvuohta
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
Suomas lea oahppogeatnegasvuohta, man vuođđu lea lágas.

Juohke mánná galgá oassálastit ovdaoahpahussii ja čađahit vuođđooahpahusa oahpuid.
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
Ovdaoahpahus bistá dábálaččat ovtta jagi.

Ovdaoahpahus ordnejuvvo beaiveruovttus, skuvllas dahje muhtun eará dasa heivvolaš báikkis.
6
PrevNext