Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Ukraina

by VIP-verkosto

Cover

Loading...
Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
Loading...
Відвідування школи та підтримка навчання у Фінляндії
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
У цьому довіднику надається інформація про навчання вашої дитини у Фінляндії.

Довідник містить переклади на найбільш поширені мови у Фінляндії.

Довідник написаний ясною та легко зрозумілою мовою.

Джерела довідника - інструкції та положення Національного управління
освіти Фінляндії.
2
Sisällys
Зміст
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Підготовче навчання та обов’язкова освіта

Основна інформація про фінську школу

Організація освітнього процесу викладання предметів

Підтримка навчання та відвідування школи

Консультації та документи, що пов'язані з підтримкою навчання

Оцінювання
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Підготовче навчання та обов’язкова освіта
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
У Фінляндії обов'язкова освіта ґрунтується на законі.

Кожна дитина має брати участь у підготовчому навчанні та здобувати загальну базову освіту.
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
Підготовче навчання зазвичай триває один рік.

Підготовне навчання проходить в дитячому садку, школі або іншому відповідному закладі.
6
PrevNext