Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Ruotsi

by VIP-verkosto

Cover

Loading...
Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
Loading...
Skolgång och stöd för skolgången i Finland
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Den här handboken berättar om hur barnen går i skola i Finland

Handboken innehåller översättningar till de vanligaste språken i Finland

Texterna är skrivna på lättläst språk.

Som källor har använts Utbildningsstyrelsens anvisningar och föreskrifter.
2
Sisällys
Innehåll
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Förskoleundervisning och läroplikt

Grundläggande information om den finländska skolan

Undervisning som ordnas enligt läroämne

Stöd för inlärningen och skolgång

Förhandlingar och dokument i anslutning till stödet för inlärningen

Bedömning
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Förskoleundervisning och läroplikt
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
I Finland råder en lagstadgad läroplikt.

Varje barn är skyldigt att delta i förskoleundervisning grundläggande utbildning.
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
Förskoleundervisningen tar i allmänhet ett år.

Förskoleundervisningen ordnas på ett daghem, i en skola eller på någon annan lämplig plats.
6
PrevNext