Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Venäjä

by VIP-verkosto

Cover

Loading...
Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa
Loading...
Посещение школы и поддержка обучения в Финляндии
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tämä opas kertoo lapsen koulunkäynnistä Suomessa.

Opas sisältää käännökset yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla kielillä.

Opas on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Lähteinä on käytetty Opetushallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Настоящее руководство рассказывает об обучении детей в школе в Финляндии.

Оно включает перевод текста на наиболее распространенные в Финляндии языки.

Руководство написано простым языком.

В качестве основы были использованы инструкции и постановления Национального управления образования Финляндии.
2
Sisällys
Содержание
Esiopetus ja oppivelvollisuus

Perustietoa suomalaisesta koulusta

Oppiaineittain järjestettävä opetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Oppimisen tukeen liittyvät neuvottelut ja asiakirjat

Arviointi
Дошкольная подготовка и обязательное образование

Основная информация о школах в Финляндии

Обучение по предметам

Поддержка обучения и школьного учебного процесса

Обсуждения и документы, касающиеся поддержки обучения

Оценивание
3
Comic Panel 1
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Дошкольная подготовка и обязательное образование
4
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
В Финляндии обязательное образование закреплено законом.

Каждый ребенок должен пройти дошкольную подготовку и получить базовое образование.
5
Esiopetus kestää yleensä yhden vuoden.  
 
Esiopetusta järjestetään päiväkodissa, koulussa tai jossain muussa siihen sopivassa paikassa.  
Дошкольная подготовка, как правило, длится один год.

Она организуется в детском саду, школе или другом подходящем для этого учреждении.
6
PrevNext