Book Creator

A munkavédelmi szabályok a kémia laboratóriumban

by ANTAL ERIKA

Cover

Loading...
Thought Bubble
Loading...
A munkavédelmi szabályok a kémia laboratóriumban
Loading...
Veszélyességi szimbolumok:
Környezeti veszély (N)
Az anyag veszélyeztetheti a környezetet.
Maró (C)
Az anyag érintkezékor az élő szervezeteket elpusztithatja.
Irritatív (Xi)
Az anyag a bőrrel vagy a kötőhártyával érintkezve gyulladást idézhet elő.
1.
Tűzveszélyes (F)
Az anyag lobbanáspontja 21˚C-nál alacsonnyabb.
Az anyag bőrön kersztül, belégzéssel vagy a gyomor-, béltraktuson keresztül felszívódhat.
Égést tápláló, oxidáló (O)
Az anyag többnyire nem éghető, de az égésveszélyt és az égés hevességét növeli (többnyire oxigént bocsát ki).
2.
Robbanásveszélyes (E)
Az anyag a levegő oxigénje nélkül képes hőfejlődés és gyors gázkibocsátás közben robbanásszerüen reagál.
Nyomás alatt lévő gázok.
Mérgező (T)
3.
Az anyag belélegezve, lenyelve és bőrön keresztül felszívódva akut vagy krónikus egészségkárosodást, illetve halált okozhat.
Tűzvédelmi szabályok:
1. Kisebb tűz esetén a tűzoltást víz, homok esetleg nedves
ruhadarab segítségével végezzük.
2. Nagyobb tűz esetén a tűzoltó készüléket használjuk!
3. A tűz oltásakor mindig figyelembe kell venni, hogy mi okozta
a tüzet és annak ismeretében kell az oltóanyagot kiválasztani!
4.
4. Ha a hajunk, vagy ruházatunk gyullad meg, ne szaladgáljunk!
Vízzel, köpenybe, ruhadarabba burkolva, vagy a földre fekve oltsuk el a tüzet.
5. Komolyabb tűz esetén a tűzoltás megkezdésével egy időben
értesíteni kell az iskolavezetését, a tűzoltóságot és az intézmény tűzvédelmi szabályzata szerint
meg kell kezdeni az épület kiürítését.
5.
PrevNext