Book Creator

Верверицата и Волкот

by Ирена Милевска

Pages 2 and 3 of 17

ОБРАБОТКА НА БАСНА
ВЕРВЕРИЦА И ВОЛК
Изработил :
Образовен асистент
Ирена Аритоновска Милевска
Loading...
Loading...
ЕДЕН СОНЧЕВ ДЕН...
Loading...
Loading...
ВО БЛИСКАТА ШУМА...
ЕДНО СЕМЕЈСТВО ВЕРВЕРИЧКИ БИЛЕ МНОГУ ВЕСЕЛИ...
ЕДНА ВЕРВЕРИЧКА СКОКАЛА ОД ГРАНКА НА ГРАНКА...
СЕ ЛИЗНАЛА ОД ГРАНКАТА...
И ПАДНАЛА ОД ДРВОТО...
ТОЧНО НА ГЛАВАТА НА ВОЛКОТ...
PrevNext