Book Creator

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 2020 metų dienoraštis. II dalis

by Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Cover

Loading...
Loading...
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija.
2020 metų dienoraštis
II dalis
2020-2021 mokslo metų rugsėjis prasidėjo įprastai – mokiniai ir mokytojai susitiko gimnazijoje, vyko pamokos, konsultacijos, šurmuliavo koridoriai, iš valgyklos sklido gaminamų valgių kvapas.
Neįprasta buvo tai, kad mokiniai mokėsi jiems paskirtose klasėse, mokytojai su pluoštu mokymosi priemonių ateidavo pas juos į klases. Žinoma, fizikos, chemijos, muzikos, technologijų, fizinio ugdymo mokytojai, kaip visada, mokinių laukė savo kabinetuose, sporto salėje. Kai kurie užsiėmimai, konsultacijos vyko nuotoliniu būdu. 
Rugsėjo mėnesį kartu su Kelmės krašto muziejumi minėjome Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, spalio 5-ąją Mokytojo dienos proga buvo pasveikinti gimnazijos mokytojai, kolegų sveikinimų sulaukė anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė, tapusi Kelmės rajono Metų mokytoja. Tiesa, abiturientai nepavadavo savo mokytojų tradiciškai vesdami pamokas kitiems mokiniams – vengta COVID-19 grėsmės.
Spalio 8 d. pasiekė žinia, kad šiuo virusu namų aplinkoje užsikrėtė keli mūsų gimnazijos mokiniai. Saviizoliacijoje – kelios klasės. Gimnazija pradeda dirbti nuotoliniu būdu: mokytojai ir mokiniai dirba prisijungę prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų.
Tačiau gyvenimas nesustoja. Linkėdami visiems sveikatos ir stiprybės, toliau rašome Kelmės gimnazijos dienoraštį. Ačiū IT mokytojui metodininkui Algirdui Barančiukui už jo publikavimą!
Živilė Klimienė, direktoriaus pavaduotoja
2020 metų rugsėjis.
Anglų kalbos pamoka
su mokytoja Ineta Leščiauskiene
Mūsų gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro veiklą koordinuojantys mokytojai kasmet organizuoja įvairias veiklas, skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai, kuri minima lapkričio 16-ąją. 2020-ųjų metų tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos dėlionė, nes visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus gauname visos visuomenės paveikslą.
Mūsų gimnazistai kartu su mokytojomis Rima Serviene ir Reda Sakalauskiene per istorijos, pilietiškumo pamokas aptarė tolerancijos temą, kokią reikšmę netolerancijos apraiškos turėjo istorijos įvykiams. Pilietiškumo pamokų metu, per vokiečių kalbos pamokas kartu su mokytoja Raimonda Andriuškiene gimnazistai kūrė dėlionę iš atskirų detalių, ant kurių rašė, kas jiems yra tolerancija.
Per grafinio dizaino ir dailės pamokas buvo kurti įvairūs toleranciją įprasminantys darbai, susiję su  tolerancijos ar netolerantiškumo apraiškomis, įvairių kultūrų žmonėmis, nes, pasak dailės mokytojos Irenos Arlauskienės, pasaulis daugiatautis ir mes turime mokytis visus priimti, toleruoti. Gimnazijos dienoraščio puslapiuose ir pamatysite šiuos kūrybinius gimnazistų darbus.
Gimnazijos psichologė Jovita Gerbenienė kartu su psichologijos besimokančiais gimnazistais mąstė apie tolerantiško žmogaus atmintinę, o mintis apie tolerantiškumą kaip vieną svarbiausių žmogaus vertybių per e-dienyną gavo visi gimnazijos bendruomenės nariai.
Živilė Klimienė
2020 lapkričio 17 diena
Neimantės Bružaitės piešinys
Augustės Jucevičiūtės ir Austėjos Jucevičiūtės piešiniai
PrevNext