Book Creator

Jednake mogućnosti za sve

by Osnovna škola Jure Kaštelana

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Comic Panel 1
Loading...
Jednake mogućnosti
za sve
Loading...
Loading...
Loading...
Osnovna škola Jure Kaštelana
Vladimira Ruždjaka 2a
10000 Zagreb, CROATIA
Loading...
V. Starešinić / Z. Ciglenečki / M. Lucin / E. Boljkovac / M. Keros / I. Dragović / A. Feldin Banić / T. Levar
Loading...
Comic Panel 1
Šk. god. 2021./2022. i 2022./2023. objekt u izgradnji
Mrežnu knjižicu uredila: Sanja Miloloža, prof., izvrstan savjetnik
Zagreb, 30. studenoga 2022.
Sadržaj
04

05


06

07

08


09

10

11
Comic Panel 1
Erasmus+ međunarodni projekt i OŠJK

Vesna Starešinić, Ovo vam je finska škola

Zdravka Ciglenečki i Marina Lucin,
Lisabonski Erasmus+ horizonti

Vesna Starešinić, Martinički Erasmus+ horizonti

Ivana Dragović, Finski Erasmus+ horizonti

Elena Boljkovac i Mirela Keros,
Praški Erasmus+ horizonti

Aleksandra Feldin Banić, Praški Erasmus+ horizonti

Tihana Levar, Helsinški Erasmus+ horizonti
Comic Panel 1
Erasmus+ međunarodni projekt i OŠJK
Osnovna škola Jure Kaštelana, koja nosi ime pjesnika i akademika, sudjelovala je u Erasmus+ međunarodnom projektu ostvarivši osam mobilnosti u sklopu teme Jednake mogućnosti za sve. Učiteljice i stručne suradnice posjetile su u sklopu svojih seminara Lisabon, Oulu, Martinik, Prag i Helsinki.
Jure Kaštelan, pjesnik i akademik
4
Rounded Rectangle
(Zakučac, 18. 12. 1919. 
Zagreb, 24. 2. 1990.)
Ovo vam je finska škola
Vesna Starešinić
U sklopu međunarodnoga projekta „Jednake mogućnosti za sve“ u koji je bila uključena Osnovna škola Jure Kaštelana ostvareno je osam mobilnosti tijekom stručnih usavršavanja u Finskoj (2), Francuskoj (1), Češkoj (3) i Portugalu (2) te jedna stručna praksu u osnovnoj školi u Finskoj.
Za Čarobnu frulu i rubriku Aktualno školastično izvještava Vesna Starešinić, dipl. učiteljica RN, učitelj mentor, koja je ondje provela dva radna tjedna.
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Klikom do članka!
5
Rounded Rectangle
Comic Panel 1
Lisabonski Erasmus+ horizonti
Klikom do članka!
Zdravka Ciglenečki
Marina Lucin
6
Rounded Rectangle
PrevNext