Book Creator

S. Miloloža, M. Jašek et al., Matoševim tragom kreacije, KROACIJE

by Sanja Miloloza

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Sanja Miloloža, Marko Jašek, Sanja Bosak, Divna Šušić,
Ina Randić Đorđević, Linda Šimunović-Nakić
Loading...
Loading...
Loading...
i Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb
Loading...
MATOŠEVIM TRAGOM
Loading...
kreacije, Kroacije
Loading...
150
Loading...
Loading...
Loading...

(ur.) Sanja Miloloža
Loading...
Loading...
Loading...
Mrežna edicija OBLJETNICE
uz 150. obljetnicu rođenja hrvatskoga književnika, novinara, kritičara i glazbenika
Antuna Gustava Matoša

KNJIGA DESETA
Loading...
i OŠ JURE KAŠTELANA
S. Miloloža / M. Jašek / S. Bosak / D. Šušić / I. Randić Đorđević / L. Šimunović Nakić
MATOŠEVIM TRAGOM KREACIJE, KROACIJE – KNJIGA DESETA
Ellipse;
URL https://bit.ly/AGMZbornik150

Za izdavače:
Branimir Romac, DPHJ
Krešimir Supanc, OŠ Jure Kaštelana

Glavna urednica: Sanja Miloloža
Mrežna stranica:Sanja Miloloža, prof.
Skladatelj:Marko Jašek, prof.
Fotografije i multimedija:
učenici i djelatnici OŠ Jure Kaštelana i partnerskih škola, arhiva DPHJ-a
Filmska montaža:Sanja Bosak, prof.
Logo: Ana Maria Maravić, akad. kipar
Likovno i grafičko oblikovanje, mrežna prilagodba: Sanja Miloloža
Lektura i korektura: L. Šimunović-Nakić

ISBN – 978-953-8452-18-5
PROJEKT MATOŠEVIM TRAGOM
Ines Obad, Ana Marija Šipoš, Lada Ledić Gnjidić,
Dubravka Đuretek-Šuper, Martina Galović, Lucija
Filipović, Sanja Miloloža (OŠ Jure Kaštelana, Zagreb)
Marko Jašek (Vladimir Deščak, Rakitje)
Sanja Bosak, Irena Pehar Miklenić
(OŠ Malešnica, Zagreb)
Ina Randić Đorđević, Maja Jelusić
(OŠ Kostrena, Kostrena)
Linda Šimunović-Nakić (OŠ Horvati, Zagreb)
Monika Haraminčić
(OŠ Antuna Gustava Matoša, Zagreb)

MATOŠU S LJUBAVLJU
Marija Ćorluka (Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega),
Ljerka Iharoš (Opća gimnazije Srednje škole Glina),
Sanja Tomazinić Krotin (Industrijsko-obrtnička škola Sisak),
Ivana Đaković i Irena Lacković (OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica),
Martina Tunuković (OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko), Ljiljana Hess

MATOŠ KAO NADAHNUĆE
Divna Šušić (OŠ Mejaši, Split)
Sanja Miloloža (OŠ Jure Kaštelana, Zagreb)
DPHJ i OŠJK, Zagreb, lipnja 2023.
Sanja Miloloža, Marko Jašek, Sanja Bosak, Divna Šušić,
Ina Randić Đorđević, Linda Šimunović-Nakić
MATOŠEVIM TRAGOM
kreacije, Kroacije
uz 150. OBLJETNICU ROĐENJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Uredila: Sanja Miloloža, prof., izvrstan savjetnik
U ime slavljeničke OŠ A. G. Matoša iz Zagreba predstavnica u projektu Monika Haraminčić, prof.
Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb
Zagreb, lipnja 2023.
Sadržaj
Sanja Miloloža, Matoševim tragom ljepote i ljubavi

I. PROJEKT MATOŠEVIM TRAGOM KREACIJE, KROACIJE

Marko Jašek, Sanja Miloloža, Himna projekta

Sanja Miloloža, Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb
Ines Obad, prof. i dipl. bibl., Matoš u Školskoj knjižnici OŠ Jure Kaštelana
Ana-Marija Šipoš, mag. educ., Zatamnjena poezija (blackout poetry)
Dubravka Đuretek-Šuper, prof., Matoševi portreti
Lada Ledić Gnjidić, prof., Matoševim noćnim tragom u Kaštelanu (Notturno)
Lucija Filipović, mag. educ., Zatamnjena poezija u 6. a
Sanja Miloloža, prof., izvrstan savjetnik, i Martina Galović, mag. educ.,
Mrežno i nemrežno Matošu u čast
812

14
16
28
44
50
52
62
Sadržaj
Marko Jašek, Osnovna škola Vladimir Deščak, Rakitje
Marko Jašek, prof., savjetnik, Pjevamo za Matoša

Sanja Bosak, Osnovna škola Malešnica, Zagreb
Sanja Bosak, prof., izvrstan savjetnik, Snimamo za Matoša
Irena Pehar Miklenić, prof., savjetnik

Ina Randić Đorđević, Osnovna škola Kostrena, Kostrena
Ina Randić Đorđević, prof., savjetnik, Mrežno i nemrežno Matošu u čast u Kostreni
Maja Jelusić, prof., 3D galerija zatamnjene poezije

Linda Šimunović-Nakić, Osnovna škola Horvati, Zagreb
Linda Šimunović-Nakić, prof., mentor, Mrežno i nemrežno Matošu u čast u Horvatima

Monika Haraminčić, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Zagreb
Monika Haraminčić, Mrežno i nemrežno Matošu u čast u Matoševoj zagrebačkoj školi
88

96102
104
112

114
116


120
122


Sadržaj
II. MATOŠU S LJUBAVLJU

Ljerka Ihtaroš, OG Srednje škola Glina
Ljerka Ihtaroš, Matošu tipografski s ljubavlju

Marija Ćorluka, Katolička gimnazija s pravom javnosti, Požega
Marija Ćorluka, Matošu scenski s ljubavlju: recital Duša moja čaroban je kraj

Sanja Tomazinić Krotin, Industrijsko-obrtnička škola Sisak
Sanja Tomazinić Krotin, Matošu fotografski s ljubavlju


130


138144
PrevNext