Book Creator

ŽIVOTINJE, ah, te divne (ugrožene)

by Sanja Miloloza

Cover

Loading...


Osnovna škola Jure Kaštelana
Zbornički dio EKOPROJEKTA Međunarodne ekoškoleLoading...


Josipova jezična galerija


Loading...

Josipova jezična galerija


Loading...
Ellipse;
Loading...
Loading...
AH, TE DIVNE (UGROŽENE)
Loading...


Zbornički dio
Marina Lucin, Mirela Keros, Mia Bilić, Ivana Mandić, Matea Hodak Dujić, Dora Sučić, Nika Kleković, Mirjana Jozić, Zdenka Seme-Pašić, Ivana Dulikravić,
Gordana Senjan, Sanja Miloloža, Aleksandra Feldin Banić

Loading...
Životinje
Loading...
Životinje
Loading...

Sanja Miloloža Dorotea Dugošija Barbara Štiglić Sanja Bosak
Loading...

Sanja Miloloža
Loading...

Barbara Štiglić
Loading...
Josipova jezična galerija
OŠ Jure Kaštelana
Sanja Miloloža
Barbara Štiglić
Dorotea Dugošija
Sanja Bosak

Životinje, ah te divne (ugrožene)

URL: https://bit.ly/ŽIVO23

Vlastito izdanje glavne urednice, JJG 2023.
Glavna urednica: Sanja Miloloža
Recenzija: Linda Šimunović-Nakić, prof. mentor
Ilustracije: Barbara Štiglić i Dorotea Dugošija
Gošća ilustratorica: Patricija Vengust
Fotografija slike sv. Franjo Asiški: Silvana Bampa Listeš
Fotografije: Miloš Adera (Macaklin), Konj i djevojka (Natali Mišković)
Film: Sanja Bosak
Radijska emisija: Mirela Keros sa svojim učenicima
Učenički radovi:
učiteljice razredne nastave (razrednice) i produženoga boravka i učenici Osnovne škole Jure Kaštelana

Likovno i grafičko oblikovanje i mrežna prilagodba: Sanja Miloloža
Lektura i korektura: Sanja Bosak

ISBN 978-953-8462-06-1

Zagreb, 4. listopada 2023. uz Svjetski dan životinja i blagdan svetoga Franje Asiškoga

Zbornički dio
Marina Lucin
Mirela Keros
Mia Bilić
Ivana Mandić
Mirjana Jozić
Dora Sučić
Nika Kleković
Matea Hodak Dujić
Zdenka Seme-Pašić
Ivana Dulikravić
Gordana Senjan
Sanja Miloloža
Aleksandra Feldin Banić


Sanja Miloloža Barbara Štiglić Dorotea Dugošija Sanja Bosak

Barbara Štiglić

Sanja Bosak
AH, TE DIVNE (UGROŽENE)
Životinje
Josipova jezična galerija
Osnovna škola Jure Kaštelana
Međunarodna ekoškola

Zagreb, listopada 2023.
Sadržaj

Sanja Miloloža, Životinjske pjesme

PAS Arya
KONJ Plemić
SRNA Pjesmica malena laneta
MAČKA Kad se Omi polomi
PAS Neegipatska pjesmica
MAČKA Mama, vidi maca
PČELA Vosak
PAPIGA Papigistan
PINGVIN Pingvinska posla
PUŽ Gospođe
ŠIŠMIŠ Okomitiš samo spiš
PANDA Krasotinja

RAZNO Ah, te divne ugrožene životinje

04

08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

32
Zbornički dio OŠJK
Riječ na dočetku

Barbara Štiglić, Panda, pingvin, merkat, konj, netopir
Dorotea Dugošija, Macaklini i sove ušare
Sanja Bosak, Dan životinja / Naši mali prijatelji


Marina Lucin, MACAKLIN u 3. b
Mirela Keros, Mia Bilić, SOVA UŠARA u 2. c (RN i PB)
Matea Hodak Dujić, KAMELEON u 2. a (PB)
Ivana Mandić, PČELA u 2. a
Dora Sučić, MORSKA KORNJAČA u 1. a (PB)
Mirjana Jozić, SREDOZEMNA MEDVJEDICA u 2. b
Nika Kleković, GATALINKA u 2. d (PB)
Zdenka Seme-Pašić, RAZNE ŽIVOTINJE u 1. d (PB)
Ivana Dulikravić, RAZNE ŽIVOTINJE u 4. a
Gordana Senjan, RAZNE ŽIVOTINJE u 3. c
Sanja Miloloža, NOVINARSKE ŽIVOTINJE (Čarobna frula)
Aleksandra Feldin Banić, MAČAK u 3. a (INFORMATIKA)
Sanja Miloloža, Franjo Asiški i klimatske promjene

34
42
48
54

56
68
78
90
112
122
142
148
154
170
176
188
192
Sanja Miloloža
PrevNext