Book Creator

Competente de a ,,învăța să învăț''

by Ana Baitoi

Cover

Loading...
Competențe de a ,,Învăța să învăț''
Loading...
Baitoi Ana
Loading...
Cuprins
1. Difinirea conceptului ,, Competența de a învăța să învăț''
2. Componentele ,,competenței de a învăța să învăț''
3.Etape și modele de proiectare a competențelor de a ,,învăța să învăț''
Prin competenţa de a ,,învăța să învăț '' se subînțelege un ansamblu integrat de capacităţi, cunoştinţe, atitudini, deprinderi exersate în diferite situaţii, mobilizînd și reorganizînd resursele interne şi externe pentru atingerea scopului în contextul experienţei si progreselor sociale autentice. Dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii au determinat instituţiele de învațamint şi specialişti din întreaga lume să determine competenţele de care are nevoie orice cetăţean pentru a se integra cu succes în viaţa socială.
Etapele de proiectare a competeței de a ,,învața să învăț''
Evocarea- Implicăte! este prima etapă în formarea competențelor de a învăța să înveți, În cadrul căreia elevul conștientizează nivelul său de dezvoltare informare în raport cu sarcină propus, misiunea profesorului este de a implica elevul atât la nivel de acțiune cât și la nivel de gândire.
A doua etapă este realizeazăte sau implicăte această etapă ține de realizare acțiunii elevului prin lectură ,ascultarea activă și sarcini de ce țin de procesează informația interetazăte și aplica analiza materialului nou.
A trei etapa esteRealizarea sensului, etapă ce ţine de lucrul cu informaţia nouă,la etapa respectivă, elevii vor avea sarcini ce ţin de Informează-te! prin lectură, ascultare activă, şi sarcini ce ţin de Procesează informaţia! reproducerea, traducerea, interpretarea, aplicarea, analiza materialului nou.
A patara etapă este Reflecţia -care o importanţă aparte în învăţare, deoarece este axată pe formarea atitudinilor, ceea ce condiţionează schimbări comportamentale. La această etapă, elevilor li se da sarcini Comunică şi decide!
Formarea şi exprimarea atitudinilor care facilitează restructurarea schemelor cognitive iniţiale, se realizează prin Apreciere.
Elevii sînt pregătiţi pentru noi abordări comportamentale durabile și se propune etapa Extindere şi sarcinile ce ţin de Acţionează!. Astfel, elevul are posibilitatea de a face un transfer de cunoaştere şi a aplica cele însuşite la ore în situaţii de integrare simulate şi autentice, dezvoltîndu-şi competenţe de a învăța să învăț.
PrevNext