Book Creator

Fyzika se školním strašidlem 1

by Mgr. Pavel Krist

Cover

Loading...
Fyzika se školním strašidlem 1. díl
Loading...
Fyzika se strašidlem Scharkahnem
Kapitola 1.
Co je to fyzika?
Fyzika se zabývá nejobecnějšími přírodními jevy a jejich zákonitostmi. Je to přesná věda, založená na přesných měřeních a matematických výpočtech. Přesto je v řadě přírodních jevů důležité pochopit především jejich podstatu a příčiny, a to je často možné i bez složité matematiky.
Bez fyziky a jejích objevů by nebyly
● automobily, vlaky, metro, letadla, kosmické rakety
● žárovka, Rentgenova lampa, lékařský ultrazvuk
● rádio, televize, CD disky, počítače, mobilní telefony

Fyzika je velmi důležitým základem
● dalších přírodních věd (chemie, biologie)
● aplikovaných oborů (meteorologie, geologie)
● lékařství a fyzioterapie
● stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika
Metody fyzikálního zkoumání
Pozorování 
● nelze jej přesně opakovat
● fyzik používá tam, kde nemůže dělat pokus
Pokus
● lze jej opakovat s přesně danými parametry
● fyzik používá všude tam, kde je to možné
.
ÚKOL K PRVNÍ KAPITOLE
Odpovědi
s čísly napiš
do sešitu.
Speech Bubble
Odpověz na následující dotazy!
1. Co je to fyzika?
2. Co by bez fyziky nebylo?
3. Jaké metody zkoumání fyzika používá?
4. Která věda fyzice pomáhá s výpočty?
.
1
2
Fyzika se strašidlem Scharkahnem
Kapitola 1.
Co je to fyzika?
Fyzika se zabývá nejobecnějšími přírodními jevy a jejich zákonitostmi. Je to přesná věda, založená na přesných měřeních a matematických výpočtech. Přesto je v řadě přírodních jevů důležité pochopit především jejich podstatu a příčiny, a to je často možné i bez složité matematiky.
Bez fyziky a jejích objevů by nebyly
● automobily, vlaky, metro, letadla, kosmické rakety
● žárovka, Rentgenova lampa, lékařský ultrazvuk
● rádio, televize, CD disky, počítače, mobilní telefony

Fyzika je velmi důležitým základem
● dalších přírodních věd (chemie, biologie)
● aplikovaných oborů (meteorologie, geologie)
● lékařství a fyzioterapie
● stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika
Metody fyzikálního zkoumání
Pozorování 
● nelze jej přesně opakovat
● fyzik používá tam, kde nemůže dělat pokus
Pokus
● lze jej opakovat s přesně danými parametry
● fyzik používá všude tam, kde je to možné
.
ÚKOL K PRVNÍ KAPITOLE
Odpovědi
s čísly napiš
do sešitu.
Speech Bubble
Odpověz na následující dotazy!
1. Co je to fyzika?
2. Co by bez fyziky nebylo?
3. Jaké metody zkoumání fyzika používá?
4. Která věda fyzice pomáhá s výpočty?
.
1
2
Fyzika se strašidlem Scharkahnem
Kapitola 2.
Vlastnosti látek
Tělesa
– jsou všechny věci kolem nás;
– mají různé vlastnosti (látka, tvar, barva, povrch, rozměr)
– jsou vyrobeny nebo se skládají z nějaké LÁTKY
Látky
– jsou materiály, ze kterých jsou tělesa vyrobena;
– mohou mít různou formu = skupenství
Vlastnosti látek kapalných
– mají proměnný tvar a stálý objem
– jsou tekuté a snadno dělitelné
– tvar zaujímají podle nádoby
- jsou téměř nestlačitelné (objem se nemění)
– v klidu je hladina v nádobě vždy vodorovná
- tvar tekuté vodorovná hladina - nestlačitelné 
Vlastnosti látek plynných
– mají proměnný tvar i objem
– snadno mění tvar i objem
– jsou rozpínavé a stlačitelné (rovnoměrně vyplní celý prostor), jsou tekuté a stlačitelné.
Skupenství
– je pojem užívaný pro jednotlivé podoby látek 
  – pevné
  – kapalné
  – plynné
ÚKOL KE 2.KAPITOLE
Napiš do bublin názvy skupenství!
Speech Bubble
To mega
studí !!!
Speech Bubble
To mega
studí !!!
Odpovědi
napiš do
bublin.
Speech Bubble
Speech Bubble
Cítím tady
dobrý kafe...
Speech Bubble
Speech Bubble
3
4
Fyzika se strašidlem Scharkahnem
Kapitola 2.
Vlastnosti látek
Tělesa
– jsou všechny věci kolem nás;
– mají různé vlastnosti (látka, tvar, barva, povrch, rozměr)
– jsou vyrobeny nebo se skládají z nějaké LÁTKY
Látky
– jsou materiály, ze kterých jsou tělesa vyrobena;
– mohou mít různou formu = skupenství
Vlastnosti látek kapalných
– mají proměnný tvar a stálý objem
– jsou tekuté a snadno dělitelné
– tvar zaujímají podle nádoby
- jsou téměř nestlačitelné (objem se nemění)
– v klidu je hladina v nádobě vždy vodorovná
- tvar tekuté vodorovná hladina - nestlačitelné 
Vlastnosti látek plynných
– mají proměnný tvar i objem
– snadno mění tvar i objem
– jsou rozpínavé a stlačitelné (rovnoměrně vyplní celý prostor), jsou tekuté a stlačitelné.
Skupenství
– je pojem užívaný pro jednotlivé podoby látek 
  – pevné
  – kapalné
  – plynné
ÚKOL KE 2.KAPITOLE
Napiš do bublin názvy skupenství!
Speech Bubble
To mega
studí !!!
Speech Bubble
To mega
studí !!!
Odpovědi
napiš do
bublin.
Speech Bubble
Speech Bubble
Cítím tady
dobrý kafe...
Speech Bubble
Speech Bubble
3
4
Fyzika se strašidlem Scharkahnem
03
Kapitola 3.
Vlastnosti látek
ÚKOL KE 3. KAPITOLE
5
6
PrevNext