Book Creator

Church „Adormirea Maicii Domnului”

by Vlad Șahrai

Cover

Loading...
Ziarul Luceafărul
Loading...
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
Loading...
Loading...
Loading...
Caption At malesuada nisl felis sit amet dolor. Duis ultrices semper lorem nisl felis sit. At malesuada nisl felis sit amet dolor nisl felis.
Loading...
Biserica din Căușeni a fost construită undeva între secolele XVII-XVIII, avându-i ca zugravi pe Stanciul Radu și Voicul, iar ctitori fiind Grigore Callimachi si mitropolitul Proilaviei Daniil. Pictura locașului, de o frumusețe și o bogătie aparte, datează din anul 1763.
Biserica este pe jumătate îngropată în pământ, spre a fi cât mai discretă și mai puțin stânjenitoare înaintea păgânilor necredincioși. În acea vreme, se pedepsea cu moartea ridicarea oricărui lăcaș mai mare decât un oștean pe cal. Pentru aceasta, bisericuța a fost zidită pe jumătate îngropată în pământ. Lucrările la biserică se făceau noaptea, iar ziua locul era acoperit cu lemne și iarbă, iar aspectul exterior a fost lucrat asemeni unui hambar.
Loading...
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este una dintre minunatele biserici ortodoxe românești din Basarabia. Trecută atât de mult cu vederea și adesea complet uitată, bisericuța ține piept timpului, neclintită în credința și mărturia ei românească. Maria Bondarenco este localnica evlavioasă care a avut grijă de biserică, de curtea acesteia și de cheia de la ușa de intrare, atât cât i-a stat în putere.
Descoperirea ei
Catapeteasma acesteia este zidită din piatra. Bolțile înfățișeaza istoria mântuirii. Acustica bisericii este incredibil de autentică si vie. Din loc in loc, in bolțile bisericii, arhitecții au zidit oale de lut, ca niste vechi secrete ale acusticii.
Când tatarii au descoperit biserica, plini de manie, au transformat-o in grajd de vite. Aceeasi soarta va avea biserica si in vremea comunistilor, ba incă a juns si grajd de porci si hambar de cartofi. Cand tatarii si-au bagat caii in biserică, acestia au murit cu totți. De furie, ei au sctricat pictura, scotând ochii tuturor sfinților zugraviți in interior.
La locul potrivit, tabloul votiv ni-i infățișeaza pe domnii moldoveni, purtând în mâna smerită bisericuța: Nicolae si Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Callimachi, Mitropolitul Daniil al Brailei, având jurisdicția si asupra Tighinei, Cetatii Albe si Chiliei, supusă canonic Constantinopolului.
Picturile murale din interior reprezintă ultima etapa in dezvoltarea frescei medievale in Moldova. Frescele sunt semnate de trei zugravi de la Hurez: "Stanciul, Radu si Voicul, la anul 1763". Pictura este lucrată pe mai multe registre: registrul cel de jos este decorat cu ornamente, registrul de la mijloc infățișează sfinți in piciore, iar registrul de sus infățișează medalioanele cu sfiți. Registrele sunt despărțite prin fasii ornamentate cu motive caracteristice artei bizantine.
Autoritățile au refuzat orice ajuor românesc în privința restaurării bisericuței din Căușeni, în pofida faptului că era vorba de sume semnificative. Restaurarea bisericii din Căușeni a mers foarte greu din pricina lipsei de fonduri. Până în anul 2002, bisericuța abia dacă și-a căpătat un acoperiș nou și un gard reparat. Însă nu cu mult timp în urmă biserica a primit fondurile necesare pentru restaurare.
CAPTION At malesuada nisl felis sit amet dolor. Duis ultrices semper lorem nisl felis sit. At malesuada nisl felis sit amet dolor nisl felis.
Cu timpul au apărut mai multe cărți despre acestă biserică, de unde poți afla întreaga istorie a acestui locaș care a trecut prin foarte multe.
News & Current Affairs
Caption
At malesuada nisl felis sit amet dolor

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext