Book Creator

Measúnú OSIE 22'

by Holly Ní Cheallaigh

Cover

Loading...
Cluain Dolcáin

Tionsnamh OSIE


Failtiú & Eolas Ginearálta

Stair

Eolaíocht

Tíreolas

Tagairtí
Clár
Lch 1- 4
Lch 5 - 9
Lch 10 - 18
Lch 19 - 25
Lch 26
Failtiú agus Eolas Ginearálta
Fáilte chuig an leabhar seo! Rinne mé cás stáidéar bunaithe ar sráidbhaile Cluain Dolcáin. Ar an suíomh seo beidh trí chuid i gceist leis, Stair, Tíreolas agus Eolaíocht.
Speech Bubble
Ceist amháin a tháinig suas agus mé ag déanamh an tionscnamh seo ná...
 "Cén fáth ar roghnaigh tú an áit áirithe seo agus cén ceangal atá agat leis?"
Lch 1
Roghnaigh mé chun diriú isteach ar 'Cluain Dolcáin' suite i mBaile Átha Cliath in Éirinn. Táim féin mo chónaí anseo ar feadh mo shaol ar fad. D'fhreastail mé ar bhunscoil agus meánscoil lán Gaeilge 'Gaelscoil na Camóige' agus 'Coláiste Chilliain'. Tá tuile eolas agam ar an ceantar seo cheana féin ah bhain mé taitneamh as a bheith i mo staraí, i mo eolaí agus i mo thíreolaí chomh maith agus níos mó eolas a bhailiú ó mo cheantar dúchais. Féach, tá an dá pictiúr a ghlac mé ar mo siúlóid thíos!
Abhann na Camóige
Stáisiún na Gardaí
Lch 2
Seo roinnt eolas ginearálta ar an áit!Is paróiste í Cluain Dolcáin, i mBarúntacht na Croise Uachtair, taobh thiar de Chathair Bhaile Átha Cliath suite ar bhruach na habhann Camóige idir fánaí shléibhte Chill Mhantáin ó dheas agus scoilt dhomhain i nGleann na Life ar an taobh thuaidh. (Williams, 2009).


Níl fágtha de lonnaíocht mhainistreach Chluain Dolcáin ach an cloigtheach, cló corrach eibhir, crosa meánaoiseacha agus imlíne an fód chosanta atá fós le feiceáil ar shráid-dreach an lae inniu. (Williams, 2009).
Lch 3
mapa den cheantar
MyDoorStep
Beidh mé ag diriú isteach mar staraí ag iarraidh tuile eolas a fháil bunaithe ar An cloigtheach i gceantar Cluain Dolcáin. Aon stair atá ag baint leis, cad as a tháinig sé agus cad é tionchar leis sa lá atá inniu ann.
(Snáth: Staidéar Áitiúil)

Ansin beidh mé mar eolaí ag déanamh fiosrú ar ocsaigin atá i bplandaí le fianaise ó grianghraif agus fiseáin.
(Snáth: Dúile Beo)

Ar deireadh beidh mé mar thíreolaí ag fiosrú faoi daonra an áit agus saol na daoine, cad atá ar fáil do fhostaíocht, turasóireacht agus tithíocht.
(Snáth: Imshaol Dhaonna)
Lch 4
PrevNext