Book Creator

Полски билки и лечебни растения

by НЧ "Съзнание-1927" с.Долни Вадин

Pages 2 and 3 of 48

Loading...
Еньовски албум
Loading...
Трябва да наберат 77 билки и половина.77 лекуват 77 болести, колкото са те според фолклора, само за нелечимата болест има половин билка. Коя е тя обаче не се знае и може да я намерим само като затворим очи и откъснем наслуки. 
Loading...
Loading...
Книга първа
Loading...
Полски билки и лечебни растения
Loading...
"За всяка болка има билка"
Loading...
Кои билки и полски лечебни растения може да откриете най-често по поляни, баири и слогове в с.Долни Вадин?