Book Creator

BURSA ULU CAMİİ

by Mehmet Fatih Alkan

Pages 2 and 3 of 15

Loading...
Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle, bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüne kültür denir.
Loading...
Loading...
Bursa ulu camii 1. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yapılmıştır. Yirmi kubbeli olan ulu camii, Türkiye’deki iç cemaat yeri en geniş camidir. Mimarın Ali Neccar veya Hacı İvaz olduğu düşünülmektedir.
Loading...
Minberi Selçuklu oyma sanatından Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin en önemli örneklerinden biri kabul edilen değerli bir sanat eseridir.
Loading...
Caminin duvarlarında bulunan 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında farklı hattatlar tarafından yazılmış 192 adet hat levhası ve duvar yazısı, hat sanatının özgün örnekleri arasında gösterilir. Bu hat sanatlarının en bilineni Ulu Camii' deki vav harfidir.
Loading...