Book Creator

crvene alge

by Marko Lovrić

Cover

Comic Panel 1
Loading...
CRVENE ALGE
Comic Panel 2
Loading...
Crvene alge su jako posebna skupina algi. Imaju eukariotsku stanicu bez biča i centriola. Njihova stanična stijenka ima unutarnji sloj sastavljen od celuloze, dok je vanjski sloj građen od pektina, te je sluzast. Kao rezerva za hranu služi im ugljikohidrat floridejski škrob koji se u obliku zrnaca nalazi na površini rodoplasta.
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Loading...
 Rhodophyta,  višestanične su iznimno jednostanične alge, raznolike građe steljke, nitaste, perasto ili viličasto razgranjene, krpaste ili člankovite, a neke raščlanjene u rizoide, kauloide i filoide. Klorofil a (u nekih malo klorofila d) i karotinoidi prekriveni su jako fluorescirajućim crvenim, u vodi topljivim fikoeritrinom. Razmnožavaju se vegetativno, spolno i nespolno, a značajno je da su nespolne kao i spolne rasplodne stanice nepokretne.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator