Book Creator

Diferencijuotos užduotys 5–8 klasėms

by Aurelija Jedenkienė

Cover

Loading...
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Diferencijuotos užduotys
5–8 klasėms
Turinys
Diferencijuotos užduotys
Lietuvių kalba ir literatūra:
5 klasei ....................................................................................... 3
6–7 klasei ................................................................................... 4
Matematika.............................................................................. 5
Anglų kalba:
5 klasei ....................................................................................... 7
6 klasei ....................................................................................... 9
7 klasei ....................................................................................... 10
8 klasei ....................................................................................... 11
Rusų kalba ................................................................................12
Informacinės technologijos.................................................. 13
Fizika ......................................................................................... 14
Biologija .................................................................................... 15
Geografija ................................................................................. 16
Muzika ....................................................................................... 17
Technologijos ........................................................................... 18
Dailė ........................................................................................... 19
Lietuvių kalba ir literatūra (5 kl.)
Antonimai
Kalbos dalys
Erdvės ir veikėjo aprašymas (5–6 kl.)
Meninės raiškos priemonės
Teksto suvokimo (skaitymo) testas ir raštingumo pratimai (5–6 kl.)
Smulkiosios tautosakos žanrai
Teksto suvokimo testas „Duonos trupinėlis“
Lietuvių kalba ir literatūra (6–7 kl.)
Būsimojo laiko veiksmažodžiai, jų rašyba
Atidusis aktualaus teksto skaitymas. Argumentuotas teiginys (įtvirtinimas)
Sinonimai
Apibendrinimas ir išvados, kuriamos remiantis faktais.
Veiksmažodžio laikai
Būdvardis
Veiksmažodžio nuosakos
Neasmenuojamosios veiksmažodžių formos
Matematika
Matavimo vienetai (5 kl.)
Veiksmai su paprastosiomis trupmenomis (6 kl.)
Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis (5 kl.)
Koordinačių plokštuma (6 kl.)
Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis (5 kl.)
Lygtys su skliaustais (7 kl.)
Koordinačių plokštuma (6 kl.)
Sudarome raidinį reiškinį (7kl.)
Matematika
Lygtys (7 kl.)
Nelygybės (8 kl.)
PrevNext