Book Creator

Diferencijuotos užduotys 1–4 klasėms

by Aurelija Jedenkienė

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Loading...
Loading...
Diferencijuotos užduotys
1–4 klasėms
Turinys
Diferencijuotos užduotys
Lietuvių kalba:
1 klasei ....................................................................................... 3
2 klasei ....................................................................................... 4
3 klasei ....................................................................................... 6
4 klasei ....................................................................................... 8
Matematika:
1 klasei ....................................................................................... 10
2 klasei ....................................................................................... 11
3 klasei ....................................................................................... 12
4 klasei ....................................................................................... 13
Pasaulio pažinimas:
1 klasei ....................................................................................... 14
2 klasei ....................................................................................... 14
4 klasei ....................................................................................... 15
Anglų kalba .............................................................................. 16
Etika ........................................................................................... 17
Fizinis ugdymas ....................................................................... 18
Muzika ....................................................................................... 19
Lietuvių kalba (1 klasė)
Ko išmokau? Dvibalsių kartojimas
Sakinio sudarymas ir užrašymas
ą, į, ę, ų. Kada žodžio gale rašome nosinę raidę?
Ko išmokau? Žodžių rašyba su u, ū
Teksto „Monikutės Džimas“ skaitymas ir suvokimas
Kada netariame i?
Minkštumo ženklas
Ką supratau perskaitęs tekstą „Baltijos jūra žiemą“
Lietuvių kalba (2 klasė)
Kas tai?
Teksto „Iš kur atsirado ugnis“ skaitymas ir suvokimas
Teksto suvokimo užduotis
Žodžiai, kurie rodo daikto požymį
Veiksmo žodžiai. Daiktų pavadinimai. Daiktų požymiai. 
Žodžiai, kurie rodo daikto veiksmą
Veiksmo žodžiai 
Aplink mus daug daiktų. Kokie jie?
Lietuvių kalba (2 klasė)
Teksto suvokimo užduotis
Kas vardu Greitutė? Skaitau tyrinėdamas
Priešdėlių vartojimas
Žodžio šaknies rašyba
Sakinių kūrimas ir sudarymas, remiantis klausimų schemomis
Lietuvių kalba (3 klasė)
Reikšminės žodžių dalys-1
Ko išmokau 3 klasėje? Ruošiuosi savarankiškam darbui
Veiksmažodžių laikai (būt.k.l. ir būt.d.l.)
Kaip rasti reikšmines žodžio dalis?
Veiksmažodžių laikai (būsimasis l.), prieveiksmiai
Kaip nustatyti daiktavardžio giminę?
Reikšminės žodžių dalys-2
Teksto skaitymas ir jo suvokimas
PrevNext