Book Creator

Diferencijuotos užduotys 1–4 klasėms

by Aurelija Jedenkienė

Pages 2 and 3 of 20

Loading...
Turinys
Loading...
Diferencijuotos užduotys
Lietuvių kalba:
1 klasei ....................................................................................... 3
2 klasei ....................................................................................... 4
3 klasei ....................................................................................... 6
4 klasei ....................................................................................... 8
Matematika:
1 klasei ....................................................................................... 10
2 klasei ....................................................................................... 11
3 klasei ....................................................................................... 12
4 klasei ....................................................................................... 13
Pasaulio pažinimas:
1 klasei ....................................................................................... 14
2 klasei ....................................................................................... 14
4 klasei ....................................................................................... 15
Anglų kalba .............................................................................. 16
Etika ........................................................................................... 17
Fizinis ugdymas ....................................................................... 18
Muzika ....................................................................................... 19
Loading...
Loading...
Lietuvių kalba (1 klasė)
Loading...
Ko išmokau? Dvibalsių kartojimas
Loading...
Sakinio sudarymas ir užrašymas
Loading...
ą, į, ę, ų. Kada žodžio gale rašome nosinę raidę?
Loading...
Ko išmokau? Žodžių rašyba su u, ū
Loading...
Teksto „Monikutės Džimas“ skaitymas ir suvokimas
Loading...
Kada netariame i?
Loading...
Minkštumo ženklas
Loading...
Ką supratau perskaitęs tekstą „Baltijos jūra žiemą“