Book Creator

Doručak dviju generacija

by Natali Milaković

Pages 2 and 3 of 73

Loading...
Učiteljice Vera Isailović iz Arilja u Republici Srbiji (OŠ Stevan Čolović) i Natali
Milaković iz OŠ Antunovac u Republici Hrvatskoj osmislile su projekt u kojem su učenici sedmih razreda naših škola kroz druženje s bakama i prabakama saznali što se nekada jelo za doručak te usporedili sa svojim prehrambenim navikama.

U svom istraživanju učenici su koristili različite načine rada: razgovor i druženje s baka ili prabakama, fotografiranje, bilježenje recepata ili priprema hrane koju su bake nekada jele za doručak, doručak s bakama,  izrada videa u kojem će predstaviti svoje istraživanje. Na sastancima s učenicima drugih škola koristili su i različite digitalne alate: Google Meet, Canva, alate za izradu videa, Power Point i Book Creator te podijelili svoja iskustva i usporedili prehranu nekada i sada u dvije države.

U anketi koju su učenici ispunili na kraju projekta istaknuli su svoje zadovoljstvo sudjelovanjem u projektu, druženjem s vršnjacima iz druge
zemlje te naučenim vještinama. Većina učenika želi sudjelovati u novom
e-Twinning projektu.
Loading...
Učiteljice Vera Isailović iz Arilja u Republici Srbiji (OŠ Stevan Čolović) i Natali
Milaković iz OŠ Antunovac u Republici Hrvatskoj osmislile su projekt u kojem su učenici sedmih razreda naših škola kroz druženje s bakama i prabakama saznali što se nekada jelo za doručak te usporedili sa svojim prehrambenim navikama.

U svom istraživanju učenici su koristili različite načine rada: razgovor i druženje s baka ili prabakama, fotografiranje, bilježenje recepata ili priprema hrane koju su bake nekada jele za doručak, doručak s bakama,  izrada videa u kojem će predstaviti svoje istraživanje. Na sastancima s učenicima drugih škola koristili su i različite digitalne alate: Google Meet, Canva, alate za izradu videa, Power Point i Book Creator te podijelili svoja iskustva i usporedili prehranu nekada i sada u dvije države.

U anketi koju su učenici ispunili na kraju projekta istaknuli su svoje zadovoljstvo sudjelovanjem u projektu, druženjem s vršnjacima iz druge
zemlje te naučenim vještinama. Većina učenika želi sudjelovati u novom
e-Twinning projektu.